A Prelátus üzenete a személyi prelatúrákra vonatkozó motu proprio kapcsán

Az Opus Dei prelátusa az alábbi gondolatokat fogalmazta meg Ferenc pápa augusztus 8-án kiadott, a személyi prelatúrákról szóló motu propriójának kapcsán.

Drága gyermekeim! Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Amint már értesültetek róla, tegnapelőtt Ferenc pápa motu proprio (saját kezdeményezésre kiadott törvény) formájában levelet tett közzé a személyi prelatúrákról. A motu proprio a római Kúria reformjáról szóló, Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban és az Ad charisma tuendum kezdetű motu proprióban foglaltaknak megfelelően módosítja az Egyházi Törvénykönyv két kánonját.

Ebben az üzenetben azt szeretném megosztani Veletek, hogy őszinte gyermeki engedelmességgel fogadjuk a Szentatya e rendelkezéseit, és arra kérlek Bennneteket, hogy e téren is mindannyian törekedjünk mély egységre. Így azt a lelkületet éljük meg, amellyel Szent Josemaría és az utódai reagáltak a Pápa bármely, az Opus Deit érintő rendelkezésére. Mivel a Mű Istené és egyben az Egyház része, minden pillanatban a Szentlélek vezet minket.

Másrészt – magától értetődően – az augusztus 8-án kiadott motu proprio rendelkezéseit is figyelembe kell venni a Mű szabályzatainak átdolgozása és aktualizálása során, amely már egy éve zajlik. Ezért most ugyanazzal a kéréssel fordulok Hozzátok, mint néhány hónapja, és arra kérlek Benneteket, hogy imádkozzatok e munka jó végkimeneteléért. Azt szeretném továbbá, hogy Isten kegyelméből napról napra megerősödjön bennünk az az érzés, hogy az Egyház gyermekei vagyunk, testvérek egy egységes családban, akik igyekeznek az életükben megvalósítani a Szent Josemaríától kapott üzenetet. Legyünk apostolok, a megértés és a szeretet nagylelkű megvetői, akik az Úrral való találkozás örömét viszik el mindenhova.

Az említett kánonok módosításai a személyi prelatúrákra vonatkozó általános jogi rendelkezéseket érintik. A világi hívőkre – akik az Opus Dei létezésének okát jelentik: hétköznapi keresztények, akik a világ közepén élnek, és a szakmai munkájukon és mindennapi életükön keresztül törekszenek az Istennel való találkozásra – vonatkozó kiegészítés azt fejti ki jobban, hogy ők az adott egyházmegye hívei, akárcsak a többi katolikus hívő. A Mű esetében a világi hívők egy konkrét hivatásnak köszönhetően egyben ennek a természetfeletti családnak is tagjai.

Végezetül arra biztatlak Benneteket, hogy lélekben továbbra is legyetek mellettem a következő napokban esedékes ausztráliai és új-zélandi lelkipásztori utamon, amint arról említést tettem egy másik üzenetben. Nagyboldogasszony közelgő ünnepén pedig kérjük Szűz Mária anyai közbenjárását.

Minden szeretetemmel megáldalak Benneteket.

Atyátok,

Fernando Ocáriz

Sydney, 2023. augusztus 10.