Tevékenységek

„ Az Opus Dei fő tevékenysége az alapító szavaival "abban áll, hogy tagjainak és azoknak az embereknek, akik ezt kérik, rendelkezésére bocsássa azokat a szükséges lelki eszközöket, melyekkel a mindennapi életben jó keresztényként tudnak élni.”

A prelatúra hívei hetente járnak egy előadásra, az úgynevezett körre, amely a hitről és lelki témákról szól.

Képzés

A prelatúra hívei hetente járnak egy előadásra, az úgynevezett körre, amely a hitről és lelki témákról szól. Havonta egyszer részt vesznek egy néhány órás lelkigyakorlaton, amelyet személyes imával töltenek, és a keresztény élet kérdésein elmélkednek. Évente egyszer három-öt napos lelkigyakorlaton is részt vesznek.

Az Opus Dei hasonló képzési eszközöket kínál a munkatársak és a fiatalok számára is, akik a szervezet apostolkodásában részt vesznek, és általában mindenkinek, aki érdeklődik ilyen jellegű képzés iránt.

Ez a képzési tevékenység a prelatúra központjaiban vagy más megfelelő helyen történik. Így tarthatnak köröket az egyik részvevő otthonában, vagy lelkigyakorlatot egy templomban, amelyet a plébános rendelkezésre bocsát.

Apostolkodás

Az Opus Dei legfontosabb apostoli tevékenységét a prelatúra híveinek saját környezetükben kifejtett evangelizálási törekvései képezik. Ez az apostolkodás a munkában és egyéb hétköznapi életkörülmények között megjelenő tanúságtétel és segítségnyújtás formájában történik.

Ebből következik, hogy az Opus Dei tagok hatóköre nem korlátozódik speciális területekre, mint pl. nevelés, betegellátás vagy fogyatékosok gondozása. A prelatúra pontosan arra szeretne emlékeztetni, hogy a keresztényeknek az adott élethelyzetükben kell hozzájárulniuk a társadalmi problémák keresztény megoldásához, ugyanitt és állandóan tanúbizonyságot kell adniuk a hitükről, függetlenül attól, hogy a polgári életben milyen tevékenységet folytatnak.

Testületi művek

A testületi apostoli műveket a prelatúra tagjai és munkatársai más emberekkel együtt működtetik. Az Opus Dei keresztény iránymutatást nyújt ezeknek az intézményeknek, amelyek a prelatúra morális biztosítékával rendelkeznek. Civil, nem profitorientált kezdeményezésekről van szó, amelyeknek apostoli és szociális célkitűzései vannak.

A testületi művek között szerepelnek a képzés és fejlesztés területéhez tartozó intézmények: iskolák, egyetemek, vendéglátóközpontok, egészségügyi segélynyújtó intézmények elmaradott vidékeken, mezőgazdasági képzést nyújtó intézmények, szakiskolák, kollégiumok, kulturális központok stb.

A prelatúra nem foglalkozik kereskedelmi, politikai, sem egyéb nyereségorientált tevékenységekkel.

A testületi művek fenntartásának és vezetésének teljes felelősségét a működtetők viselik és nem az Opus Dei, amely csak a lelki és szellemi irányultságért felelős. Az intézmények finanszírozása úgy történik, mint a többi ilyen jellegű intézményé, azaz a használóinak hozzájárulásával, adományokkal stb.

A testületi apostoli művek gyakran veszteségesek nem nyereségorientált jellegük és a tevékenységük típusa miatt. Az Opus Dei munkatársai és sok más ember hozzájárulásán kívül rendszerint kapnak támogatást állami és közösségi célokra szánt forrásokból, valamint adományokat magánalapítványoktól és vállalatoktól.

Több: Néhány példa testületi művekre

Az Opus Dei néhány testületi műve

Navarrai Egyetem: 1952-ben alapították Pamplonában (Spanyolország). Jelenleg húsz kara van, és a campuson található az egyetemi klinika is. Az egyetemhez kapcsolódik az IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) Business School, barcelonai székhellyel. További felsőoktatási intézmények, melyeket főként Opus Dei tagok vezetnek más világiak közreműködésével, többek között a Piurai Egyetem (Peru), La Sabana Egyetem (Kolumbia) és az Ázsiai és Pacific Egyetem (Fülöp-szigetek)

Monkole: Ez a kórház Kinshasaban (Kongó) évente ezrével kezel akut kényszerhelyzetben lévő embereket, ezenkívül két kórházat és szakrendelést is működtet a fővároson kívül (Eliba és Kimbodo), valamint az Institut Supérieur en Sciences Infirmiéres-t-, amely egy ápolóképző fiatal kongói nők részére.

Punlaan: vendéglátó és turizmus szakiskola Manilában. A szakmai képzési rendszerre támaszkodva a tanítás az iskolában történik, a szakmai gyakorlatot valamelyik vállalatnál végzik, többnyire egy hotelben vagy étteremben. Ennek a párhuzamos rendszernek köszönhetően az utóbbi években minden végzős diáklány talált munkahelyet.

Midtown Sports and Cultural Center: A Midtown Chicago egyik vegyes etnikumú negyedében található, ahol nagyrészt fiatalok laknak. Azért, hogy szociális hátrányukat enyhítsék, a Midtown hivatásbeli, emberi, lelki képzést nyújt, valamint sportolásra ösztönzi a fiatalokat. A közoktatási intézményekben folyó tanítást kiegészítik általános és hitbeli képzéssel, valamint szociális kompetenciát szolgáló kurzusokkal. A tanulók 95 százaléka középiskolai szintű képzést végez el, 60 százalékuk pedig felvételt nyer felsőoktatási intézménybe, ami messze meghaladja a városrész fiatal lakóinak átlagos eredményét.

Toshi: Ez a képzőcentrum Mexikóvárostól nyugatra fekszik, vidéki környezetben, ahol ethni, otomi és mazahua népcsoportok laknak. A képzést elvégzők egyebek mellett államigazgatási oklevelet kapnak, amely elősegíti, hogy a helyi asszonyok munkahelyhez jussanak a közhivatalokban és a szomszédos városok vállalatainál.