A Prelátus üzenete (2023. augusztus 7.)

Az Opus Dei prelátusa hálás az imákért a Fülöp-szigeteki és indonéziai lelkipásztori útjának gyümölcseiért, és arra kér bennünket, hogy továbbra is imádkozzunk a közelgő ausztráliai és új-zélandi tartózkodásáért és az Ifjúsági Világtalálkozó gyümölcseiért.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Fülöp-szigeteki és indonéziai tartózkodásom végén küldöm nektek ezt a néhány sort, hogy megköszönjem az ezekben az ázsiai országokban végzett apostoli munkáért mondott imáitokat. Ugyanakkor arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok ezért az útért, amely hamarosan Ausztráliában és Új-Zélandon folytatódik.

A Mű minden régiójában, a különböző kultúrákban és szokásokban, amelyek gazdagítják az egészet, megtapasztaljuk - hála Istennek, az Atyánk és a ti hűségeteknek köszönhetően - a szellemiségünk és a család csodálatos egységét. Ezt az egységet úgy próbáljuk megélni, mint mindannyiunk ajándéka és felelőssége; és az egység a szeretetből ered, amely testvériséggé és apostoli buzgósággá tágul ki.

Ne hagyjátok abba az imádságot a lisszaboni ifjúsági világnap gyümölcseiért, mert ez a római pápával való egységünk egy újabb kifejezése. Helyezzük a fiatalokat, akik az Egyház jelenét és jövőjét jelentik, a fatimai Szűzanya anyai köpenye alá.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Fernando Ocáriz

Jakarta, 2023. augusztus 7.