Szent József év: Ismerjük meg jobban a szent pátriárkát

A Szent József év kapcsán idézzük Szent Josemaría gondolatait, hogy felfedezzük az ő szavaival: "a szent pátriárka a belső élet mestere is, mert arra tanít, hogy megismerjük Jézust, hogy éljünk Vele, hogy érezzük magunkat Isten családjának tagjaként."

1. Szent Josemaria válasza a következő kérdésre: hogyan tudjuk jobban tisztelni Szent Józsefet?

Szeressd nagyon Szent Józsefet, mert valóban nagy hatalma van. És persze, ha szeretnél belső életet élni… A belső élet lényege, hogy kapcsolatban legyünk Istennel. Az Urunkkal Istenünkkel és Isten Anyjával, Szent József volt a legszorossabb kapcsolatban. Én nagyon örülök neki, amikor kérik, hogy beszéljek Szent Józsefról.

AZ URUNKKAL ISTENÜNKKEL ÉS ISTEN ANYJÁVAL, SZENT JÓZSEF VOLT A LEGSZOROSSABB KAPCSOLATBAN

Mindig fohászkodok hozzá, naponta többször is. Nem zavar kimondani. Ha ezzel tudlak titeket szolgálni, akkor ha csak ezzel tudlak titeket segíteni…, ebben igen, de más dolgokban ne vegyetek rólam példát, mert csak mázat fogtok találni. Nagyon szeretem Szent Józsefet, Apámnak és Uramnak hívom. Látom, hogy téged is ugyanez az őrület ragadott meg. Csodálkozol Szent József alakján, akinek egy isteni programot kell teljesítenie a földön és aki el tud rejtőzködni.

Máriát az Úr mellett látjuk, és csodálattal tölt el a hatalma, mert ő viteti véghez az első csodát. Csupán azzal, hogy kimondja, hogy nincsen boruk. Egy javaslatra: fecit initium signorum, mondja az evangélista, az Úr Édesanyja kérésére kezdett el csodákat tenni. József nem tűnik fel a színen. Valószínűleg, amikor Jézus a passiót viszi véghez, akkor Szent József … már a Mennyországban volt. Vagy legalábis várt a menyországba való bejutásra a fia feltámadásáig.

Részesítsd Szent József kiváltságos szeretetben.

Isten áldjon!

2. Pontok a Kovácstűzhely című könyvből Szent József a belső élet mestere

553. Szent József, Apánk és Urunk, tisztaságos, csillogó, aki méltó voltál arra, hogy karodban hordozd a Gyermek Jézust, hogy mosdasd és átöleld: taníts meg minket úgy bánni Istenünkkel, hogy tiszták legyünk és méltók arra, hogy másik Krisztusok lehessünk.

És segíts minket, hogy Krisztushoz hasonlóan bejárjuk és megmutassuk az isteni utakat -- melyek rejtettek és ragyogóak -- , és elmondjuk az embereknek, hogy a földön állandóan rendkívüli lelki hatékonysággal rendelkezhetnek.

554. Szeresd nagyon Szent Józsefet, szeresd egész lelkeddel, mert ô volt az, Jézussal együtt, aki a legjobban szerette a Szűzanyát, és aki leginkább kapcsolatban volt Istennel: Édesanyánk után a legjobban szerette Ôt.

-- Megérdemli, hogy szeresd, s neked hasznos, hogy szoros kapcsolatot tarts vele, mert mestere a belsô életnek, és nagy a befolyása az Úr elôtt és Isten Anyja elôtt.

Szent Józsefhez fordulni

272. Édesanyádtól, Szent Józseftôl, Ôrangyalodtól... kérd, hogy beszéljenek az Úrral, hogy mondják meg Neki azt, amit te a magad esetlenségében nem tudsz kifejezni.

551. Szent József: nem lehet szeretni Jézust és Máriát úgy, hogy ne szeressük a Szent Pátriárkát is.

552. Nézd, mennyi okunk van tisztelni Szent Józsefet és tanulni az életébôl: hitében erôs férfi volt..., eltartotta családját -- Jézust és Máriát -- kemény munkájával..., megôrizte a Szent Szűz tisztaságát, aki a Jegyese volt..., és tisztelte -- szerette -- Isten szabadságát, Aki nemcsak a Szent Szüzet választotta Édes- anyjának, hanem ôt is a Szűzanya Jegyesének.

3. Pontok az Út című könyvből

560. Atyánk és urunk, Szent József a bensô élet mestere. -- Helyezd magad oltalma alá és érezni fogod hatalma erejét.

561. Szent Teréz önéletrajzában ezt mondja Szent Józseffel kapcsolatban: ,,Aki még nem talált volna mestert, hogy imádkozni tanítsa, válassza ezt a dicsô szentet -- biztos, hogy nem kerül tévútra. Ezt a tanácsot tapasztalt lélek adja -- kövesd!''