Evankeliumin kommentaarit

Pitkäperjantain tapahtumat (Joh. 18:1-19:42)

36. Jeesus vastasi: »Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä.»

​Jeesus pesee opetuslasten jalat (John. 13:1-15)

12. Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille: »Ymmärrättekö te, mitä teille tein? 13. Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen.

​Juudas pettää Jeesuksen (Matt. 26:14-25)

14. Silloin yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo 15. ja sanoi: »Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?» He sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta.