Number of articles: 2

Maailma eest hoolitsemise töö

„La Razón“ ajaleht avaldas Joosep, töömehe kirikupühal ning rahvusvahelisel töörahvapühal monsenjöör Fernando Ocáriz’i artikli teiste teenimisest kui töö tõelisest tähendusest.

Teised tekstid

Kutsutud olema pühad

Opus Dei aitab leida Kristust töös, pereelus ja kõigis teistes tavalistes tegevustes.

Opus Dei