Prelaadi sõnum (30. september 2018)

Mons. Ocáriz palub toetada paavsti kutset oktoobrikuu jooksul igapäev Roosipärga palvetada

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (30. september 2018)

Paavst Franciscus kutsub meid oktoobri kuu jooksul igapäevaselt Roosipärga palvetama, lõpetades selle „Sub Tuum Præsidium“ palvega ning palvega püha Peaingel Miikaeli poole (vrd Püha Tooli Pressibüroo teadaanne, 29.09.2018). [1]

Need on palved, mis aitavad saavutada Kristuse rahu ning paluda erilisel viisil ühtsuse anni eest Kirikus ja maailmas. Me ei tohi ignoreerida, nagu ütles püha Paulus efeslastele, et „meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.“ (Ef 6:12).

Palun ja julgustan kõiki Opus Dei liikmeid, kaasaaitajaid ja neid, kes Opus Dei apostellikust tegevusest osa võtavad, järgida paavsti soovi ning jagada seda kutset paljude sõpradega, et palvetada Meie Ema, Maarja, ja püha Peaingel Miikaeli poole, et nad Kirikut kaitseksid.

30. september 2018


[1] http://press.vatican.va/content/salastampa/en/boll...