Vimm võib südame rikkuda

Roomas Sant’Eugenio basiilikas püha Josemaria pühal peetud missal rääkis Opus Dei prelaat vajadusest teistele andestada ning saada Jumalalt andestust.

Opus Dei - Vimm võib südame rikkuda

Viidates enne armulaualiturgiat loetud evangeeliumitekstile, kõneles prelaat andestusest. „Valmidus andestada on Jumala laste oluline tunnus. Õpetaja palus ristilt andestust neile, kes olid ta sinna naelutanud.“

„Kristuse jälgedes käies on püha Josemaria ja nii paljud teised inimesed kiriku ajaloo jooksul teadnud, kuidas andestada ilma igasuguse vimmata neile, kes on neid solvanud või neile liiga teinud. Kust pühakud leidsid jõudu andeks anda? Kristuse armastusest, mida väljendab armulikkus kaasinimeste suhtes, ning andestamisvalmidusest. Püha Josemaria ütles lihtsalt ja tänulikult Jumalale: ´´Ma pole pidanud õppima andestama, kuna meie Issand on mind õpetanud armastama.““

Tsiteerides paavst Franciscust, andis ta nõu: „Öelgem Issandale: „Ma olen nende inimeste peale vihane. Ma palvetan nende eest. “Palvetagem nende eest, kelle peale me pahased oleme. See on hea samm edasi selles armastuseseaduses. Teeme nõnda juba täna.“

Piiskop Echevarría kutsus kohalolijaid „lühidalt südametunnistust läbi vaatama – ausalt, ilma kõhklusteta – et uurida, kas mõni meie südame nurgakegi peidab mingitki pahameelt kellegi suhtes või kas me kunagi kohtleme teisi veidi järsult. See ei pruugi tunduda oluline, kuid vimm, see viha, millel me aeg-ajalt laseme oma südames koguneda, võib muutuda hävitavaks ussiks, mis sööb ära meie üllaimad tunded, mis näitavad kõige paremini, et oleme Jumala lapsed.“

Don Alvaro elu õnnelikem hetk

Viimasena rääkis ta lühidalt piiskop Alvaro del Portillost: „Paljud nägid teda väga inimliku ja heasüdamliku inimese ja preestrina. Piisas lühikesest vestlusest temaga, et saada rahust täidetud, kuna igaüks tundis, et teda armastatakse ja austatakse. Ta rääkis evangeeliumilikust suhtumisest, mida ta oli õppinud Jeesuselt ja püha Josemaria eeskujust. Mulle tuleb meelde, kuidas ta otsis abi meeleparanduse sakramendist, et tunda andestust ja õppida ka kogu südamest andestama neile, kes mingil põhjusel polnud teda hästi kohelnud.“

„Kord küsis ajakirjanik talt, mis tema elu õnnelikem hetk oli olnud. Ma mäletan väga hästi tema kiiret vastust: Iga kord, kui Jumal mulle pihisakramendis andeks annab.“

Prelaat lõpetas Don Alvaro sõnadega 1991. aastast: „Jumalik Õpetaja õpetab meile, et armastamine tähendab mõistmist, andekspalumist, andestamist, abistamist, eneseandmist ja teenimist, nagu ta ise tegi oma elu loovutamiseni.“