Prelaadi visiit Eestisse ja Soome

Mons. Javier Echevarría tegi visiidi Eestisse ja Soome. Allpool noppeid selle põgusa külaskäigu kulgemisest.

Opus Dei - Prelaadi visiit Eestisse ja Soome

Prelaadi pastoraalse visiidi esimene päev algas Helsinki Vantaa lennujaamas tervitades teda vastu võtma tulnud Eesti ja Soome Opus Dei liikmeid. Järgnes merereis praamiga Tallinnasse. Praamisõidule kulunud aeg kasutati prelaadile eesti kommete ja traditsioonide tutvustamiseks, loomulikult tehti juttu ka laulupidudest.

Tallinnas kohtus prelaat kümnete inimestega maa eri paigust, innustades neid apostolaadi arendamiseks kristliku elu eeskuju kaudu, eriti nende inimeste seas, kellele pole veel antud võimalust Jeesusest kuulda saada.

Eriti emotsionaalne oli prelaadi kohtumine lavastaja Lembit Petersoniga, keda ta hästi mäletas 1993. aastal koos õndsa Álvaro del Portilloga tehtud Eesti visiidi päevilt. Tol ajal võis Eestis olla katoliiklasi ehk mõnikümmend, selle käputäie hulgas ka Lembit.

Ühes südalinna spordisaalis umbes neljakümnele külalisele peetud koosviibimisel kutsus Mons. Echevarría eestlasi üles naasma oma juurte juurde – saama taaskord Maarjamaaks, nagu paavst Innocentius III selle 800 aastat tagasi välja kuulutas. Prelaat julgustas kõiki toetuma apostolaadis eelkõige Maarja abile ja mitte liialt muretsema inimlike vahendite piiratuse pärast.