Prelaadi sõnum (10. september 2022)

Opus Dei prelaat kutsub meid tegema tabernaaklist oma igapäevaelu keskme.

Mu lapsed, hoidku Jeesus minu poegi ja tütreid!

Nende päevade jooksul, mil ma viibisin Pühal Maal, hoidsin ma teid eriliselt oma palves, teades, et ka teie palvetate minu eest. Kõigis neis pühades paikades kujutlesin ma loomulikult ette meie Issandat seal olemas, unustamata seejuures, et ta on alati meiega igas tabernaaklis. Ma ei saa jätta kirjutamata neid meie Isa sõnu, mida me nii hästi tunneme: „Kui kese, mille ümber sinu mõtted ja lootused keerlevad, on tabernaakel, siis, mu laps, saavad sinu pühaduse ja apostolaadi viljad olema väga rikkalikud!“ (Sepikoda, nr 835) Püüdkem neid sõnu päev päevalt oma ellu kanda.

Palvetage jätkuvalt ülesande eest, mille paavst on meile usaldanud: Opus Dei statuutide kohandamine vastavalt sellele, mida näeb ette Motu ProprioAd charisma tuendum“. Oleme juba peanõukogus ja keskassessoraadis alustanud tööd, mõtlemaks, kuidas oleks kõige parem seda teha.

15. septembril tähistame me õndsa Alvaro del Portillo prelaadiks valimise aastapäeva. Pöördugem tema eestkostele ja püüdkem jäljendada tema truudust, nagu püha Josemaría meile soovitas.

Südamliku õnnistusega

teie Isa

10. septembril 2022