Prelaadi kiri (1. aprill 2020)

Kui Püha Nädal on vaid paari päeva kaugusel ja meid ümbritseb nii palju kannatusi, kutsub monsenjöör Fernando Ocáriz meid vaatama Kristust Ristil, kes on meie lootuse allikas.

Mu armsad, hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Siis kui Paasa Triduum on lähenemas, kutsub liturgia meid mõtisklema armastusest, mis on Jumalal meie vastu. Praegu, kui kogu maailm kannatab pandeemia käes, vaadakem tihti ristilöödud Jeesuse poole. Nähkem Pühas Ristis, nagu aitas paavst meil 27. märtsil meenutada, päästeankrut, mis ei lase meil saada laevavrakiks. Sealt heidab Jeesus valgust kannatuse tähendusele ning aitab meil avastada, et tema armuga ei kaota me rõõmu. Ja pealegi tihti saame selle tagasigi: Gaudium in Cruce!

Neil päevil kogeme, kuidas inimeste hoolivus, eriti siis, kui see lähtub armastusest, väljendub teiste lahkes teenimises: haige voodi kõrval, poe kassas, oma perekonna eest hoolitsemises, mis on pealegi tihti isoleeritud vaid mõnele ruutmeetrile... Palvetagem palju surijate eest, haigete eest – mõned nendest on ka Opus Dei liikmed – ning nende perede eest. Pöörakem oma palved Issanda poole nende lugematute inimeste eest, kes teevad jätkuvalt nii neid kui ka paljusid teisi teenimistegusid. Nad on tunnistuseks sellest, et iga ühiskonna hingeks on teenimise vaim.

Me ei saa lubada, et ärevus või hirm rikuksid meie rahu, sest nagu püha Paulus kirjutas, meie rahu on Kristus (vrd Ef2:14). Neis suuremates või väiksemates raskustes, millest endid leiame, pangem oma lootus sellele armastusele, mis on Jumalal meist igaühe vastu: ta teab, mis on meile parim ega jäta meid ealeski üksi. Nagu püha Josemaría meile meenutas: „kui suure usalduse, rahu ja optimismi leiate te kesk raskusi, mõistmisest, et olete sellise Isa lapsed, kes tunneb kõiki ning suudab kõike“ (Kiri, 9. jaanuar 1959). Selle usaldusega, mis on eelkõige seatud Jumalale – ja mitte meie endi jõule – võib iga üks rõõmuga pakkuda oma talente teiste abistamiseks, mis sobib alati kokku pisarate ja kannatusega.

Kutsun teid üles kasutama võimalusi, mida tehnoloogia meile pakub, et järgida neid Püha Nädala teenistusi ühinedes paavstiga. Saabuvate päevade jooksul saadan teile kodulehekülje kaudu mõningad mõtisklused nende müsteeriumite üle, mida me tähistame, et võiksime palvetada kõik koos ning veelgi tihedamalt seotuna.

Teid armastusega õnnistades,

teie Isa

Rooma, 1. aprill 2020. a