Prelaadi jõulutervitus

Monsenjöör Fernando Ocáriz saadab lühikese jõulutervituse Opus Dei liikmetele ja sõpradele.

Armsad: hoidku Jeesus minu poegi ja tütreid!

Nende ridadega soovin saata teile oma tervitused Püha Jõulupüha puhul. Eelmisel aastal samal ajal oli isa Javier mõne päeva eest meist taevasse lahkunud. Jätkakem tema meenutamist armastuse ja tänutundega, pidades samal ajal meeles tema viimast palvet kõigi truuduse eest.

Ma kutsun teid taaskord üles sügavalt järele mõtlema meie Isa järgnevate sõnade üle: „Tuleb vaadata sõimes lamavat Last, meie Armastust. Me vaatame Teda, teades, et seisame müsteeriumi ees. Meil on vaja see müsteerium vastu võtta usu pärast, ja samuti usu pärast uurida sügavuti selle sisu.“ (Kui Kristus on möödumas, nr 13)

Lapsukese müsteerium, kes on Jumal! Kasvatagu Jeesus meie usku nii, et me näeksime Temas Jumalat; nii, me selle usu läbi võiksime süvendada mõtisklemist tõe üle, et „Jumal on armastus“ (1Jh 4:8) ja et Ta saab Lapseks meie jaoks ja meie pärast.

Suure inglite kuulutatud rõõmuga, kui karjased, leiame me Jeesuse ühes Maarja ja Joosepiga (vrd Lk 2:16).

Teie isa õnnistab teid kogu oma armastusega,

Rooma, 18. detsember 2017