Preestrid ja ilmikud

Opus Dei koosneb ühest prelaadist, presbüteeriumist – s.t. oma preestritest – ning ilmikutest (meestest ja naistest).

Opus Dei koosneb ühest prelaadist, presbüteeriumist – s.t. oma preestritest – ning ilmikutest (meestest ja naistest).

See, kes palub vastuvõtmist Opus Dei prelatuuri, teeb seda teadvuse alusel olles Jumala poolt kutsutud. Sealjuures on tegemist ristimisel saadud kristliku kutsumuse konkretiseerimisega. See viib pühaduse otsimisele ja osalemisele Kiriku missioonis vastavalt vaimule, mille Jumal õndsale Josemaría'le andis.

Formaalne prelatuuri liikmeks võtmine toimub kahepoolse lepingu alusel, mis tuvastab osaleva isiku ja prelatuuri vahelised vastastikused kohustused.

Opus Dei ei tunne erinevaid liikmete kategooriaid. Kutsumus on kõigile üks ja sama. Kõik kuuluvad seega prelatuuri samal astmel ning tunnevad end ka samal astmel juurdekuuluvatena. Erinevused johtuvad vaid liigist, kuidas see kristlik kutsumus vastavalt iga isiku seisundile (vallaline või abielus, terve või haige jne) tegelikustatakse.

Suurem osa liikmeid – tänaseks umbes 70% – on mees- ja nais-soost supernumeraarid. Nad on enamasti abielus. Perekondlike kohustuste pühitsemisel on eelistus nende kristlikus elus. Mõned, niinimetatud assotsieerunud liikmed, elavad oma perekondades või kus iganes see nende ametikohustele kõige paremini vastab. Teistel, mees- ja naissoost numeraaridel, lubavad elutingimused täielikult apostoolsele tööle ning teiste liikmete koolitusele pühenduda. Nad elavad reeglina mõnes Opus Dei keskuses. Naissoost auksiilnumeraarid võtavad ameti alusel enda peale põhiliselt keskusele kuuluvate hoonete majapidamise.

Prelatuuri preestrid tulevad vallaliselt elavatest ilmikliikmetest, s.t. numeraaridest ja assotsieerunutest, kes on vabatahtlikult nõus preestriks saama ning keda prelaadi poolt selleks kutsutakse pärast seda, kui nad on hulk aastaid liikmed olnud ja vajalikud õpingud lõpetanud. Nende ülesandeks on peaasjalikult prelatuuri liikmete hingehoidlik hooldamine ning nende poolt kantud apostoolsed initsiatiivid.

Opus Dei iseloomustav inimlik õhkkond sarnaneb kristlikus perekonnas valitsevaga. See iseloomustab kõiki prelatuuri tegevusi ja saab ilmsiks ka keskuste koduses soojuses: teenistusvalmiduses, lihtsuses, usalduslikkuses, mõistmises ja peenetundelisuses, millega end seal argielus ümbritseda püütakse.