Palve õndsa Guadalupe eestkostel

Õndsa Guadalupe Ortiz de Landázuri palve

Raamatud ja tekstid
Opus Dei - Palve õndsa Guadalupe eestkostel

Jumal, aita mul õndsa Guadalupe eestkostel teha oma igapäevast tööd armastusega ning levitada usku ja rõõmu kõigi lähedaste seas, aidates neil Sind tundma ja armastama õppida. Luba, et õnnis Guadalupe kuulutataks pühakuks ja täida tema eestkostel palve, mille ma Sulle toon. (Nimetage oma soov.) Aamen.

Meie Isa..., Ole tervitatud..., Au olgu...