Opus Dei prelaat räägib Armulauast ja Pihist.

Pihtimine on nagu pöörduja väljasirutatud käsi ja Euhharistia nagu Jeesuse sõpruse pitser. Seda rõhutas Msgr. Echevarria intervjuus uudisteagentuurile Zenit.

Msgr. Echevarria on kirjastuse Ares avaldatud raamatu, Vivere la Santa Missa (Elada Püha

Missat) autor. Selles räägib ta Euhharistia saladusest (ja paljust muust).

Zenit: Miks on Euhharistia iga kristlase elu keskpunkt ja allikas?

Euhharistia kristliku elu keskpunktiks asetamine tähendab, et me asetame Jeesuse oma südames esikohale. Euhharistia kaudu oleme kutsutud trinitaarsesse (kolmainsuslikku) armastusse sisenema. Asetades püha Missa oma siseelu keskpunktiks, ühineme me Jeesusega ning koos temaga kogu Kiriku ja kõigi inimestega. Püha Josemaria, Opus Dei asutaja, õpetas seda alati. Ta ütles: Mu poeg, kui kõigi sinu mõtete ja lootuste keskpunktiks on Tabernaakel, kui rikkalikuks saavad siis sinu pühaduse ja apostolaadi viljad. Euhharistlik Jeesus on tema eneseandmise kõrgpunkt, ta andis ennast inimestele. Kui me temaga samastume, siis samastub tema tahtega ka meie eneseandmine ja teiste teenimine.

Zenit: Kui tähtis on Opus Dei karismas Pihtimine ja Armulaud?

Opus Dei vaimsuse järgi on Pihi - ja Armulauasakramendid sama tähtsad, kui kogu Kiriku jaoks: nii, nagu kõik kristlased, püüame me olla euhharistlikud inimesed, kellel on soov ennast parandada, käies sageli Pihil ja osaledes iga päev Pühal Missal. Meeleparanduse Sakrament on tihedalt Euhharistiaga seotud. Pihtimine eeldab teadvustamist, et oleme patused ja usku jumalikku halastusse. Jeesus puhastab meid oma verega, mida ta Ristil meie eest valas, selleks et truu kristlane sellest Ristiohvrist osa saaks, mis iga päev püha Missa ajal jälle teoks saab. Mõlemad Sakramendid täidavad inimese hinge rõõmu ja rahuga. Mõelgem ainult selle hea röövli peale, kes oma silmadega Jeesust Kalvaaria mäel nägi ja tundis vajadust oma patud üles tunnistada – ning ta leidis igavese õndsuse. Ma rõhutan: Pihtimine on kristlase elus väga tähtis, sest see on rõõmu Sakrament, tee rahu ja õnne juurde, mis elavad Euhharistias.

Zenit: Hiljuti toimus Rahvuslik Euhharistia Kongress. Mida võiksite Te soovitada, et Pihtimine ja Armulaud sagedamaks ja intensiivsemaks muutuksid?

Kirik on alati õpetanud, et Tabernaaklis peitub jõud ja kindel kaitse hirmude ja rahutuste vastu. Sellest ei piisa, et igaüks üksi otsib ja leiab Issanda Armulauas. Me peame tegema oma eeskujuga kõik mis võimalik selleks, et võimalikult paljud inimesed võiksid avastada selle võrreldamatu sõpruse.Vaimne Armulaud on hea abivahend, et ennast Euhharistia vastuvõtmiseks ette valmistada. Selleks, et olla mehed ja naised, kes on teadlikud, et nad on Jumala lapsed, on vaja Kristust sagedamini külastada ja teda, kui võimalik, iga päev vastu võtma.

Mis puudutab Pihisakramenti, siis pean ma väga oluliseks preestrite suuremeelsust Pihi vastuvõtmisel. Ootav pihiisa, pihitoolis põlev roheline tuli, on nagu käsi, mis on pöördumiseks välja sirutatud. Seda asjaolu silmas pidades, on Benediktus XVI paljusid suuri pühakuid näiteks toonud: püha Jean Marie Vianney, John Bosco, Josemaria Escrivá, Padre Pio Pietrelcinast, Josef Cafasso ja Leopold Mandi.