Opus Dei kaasaaitajad

Opus Dei kaasaaitajad on mehed ja naised, kes toetavad Opus Dei Prelatuuri ette võetud tegevusi vastavalt oma võimalustele palve, annetuste ja tööga.

Opus Dei kaasaaitajad on mehed ja naised, kes toetavad Opus Dei Prelatuuri ette võetud tegevusi vastavalt oma võimalustele palve, annetuste ja tööga.

Kaasaaitajateks võivad saada mehed ja naised igast rassist, usundist ja kultuurist. Nad võivad olla katoliiklased, aga ei pruugi, kristlased või mittekristlased, ka mitteusklikud. Üheskoos Prelatuuri usklike ja teiste üldsuse liikmetega hoolitsevad nad paljude kujundavate ja ühiskondlike tegevuste eest.

Nende kaasaaitamine võib olla niihästi vaimne kui ka materiaalne. „Meil on vaja kaasaaitajaid nagu sina, kes sa palvetad, kaasaaitajaid nagu sina, kes sa naeratad,” ütles Püha Josemaría kord ühele Peruu külanaisele, kui ta oli reisil läbi Ladina-Ameerika.

Materiaalset abi võib anda tehtava tööga või annetuse kujul. Rääkides neist, kellel on ühesugune ideaal aidata inimestel kasvada ja areneda üheskoos Opus Dei usklikega, oli Pühal Josemaral tavaks öelda: „Mul on palju sõpru, kes ei ole katoliiklased. Nad annavad meile natuke sellest, mida nad arvasid sinnamaani olevat vajaliku neile endile. Nad annavad selle suuremeelselt apostellikuks tööks. Nad annavad meile oma aega ja osa oma elust.”

Katoliiklastest kaasaaitajad ning ka teised hindavad nende Jumala, Kiriku ja hingede teenimiseks tehtud tegevuste vaimset ja apostellikku mõõdet. Kaasaaitajate hulgas ei ole mitte ainult ilmikud, vaid ka vaimulikud paljudest piiskopkondadest üle maailma ning ordud, kes aitavad kaasa oma palvega.

Kaasaaitajad saavad omakorda vastu Prelaadi ning kõigi Opus Dei usklike armastuse, tänu ja igapäevase palve. Lisaks, kui nad seda soovivad, antakse neile võimalus saada vaimulikku abi. Katoliiklastest kaasaaitajatel on samuti võimalik saada osa erilisest kasust, mida Katoliku Kirik osutab neile, kes teevad koostööd Opus Dei'ga: aastas kindlaksmääratud päevadel võivad nad saada indulgentsi, kui täidavad Kiriku seatud tingimused ja uuendavad pühendumust oma soovi olla kaasaaitajad.

Sunil Thomas, Opus Dei kaasaaitaja oma perekonnaga

Opus Dei kaasaaitajad. Lühikokkuvõte

1. Mis tähendab Opus Dei kaasaaitaja?

Kaasaaitajad on mehed ja naised, kes Opus Dei Prelatuuri liikmeks olemata abistavad selle apostolaate mitmel eri viisil. Kaasaaitajaks olemine ei nõua erilist kutsumust. Tihti on kaasaaitajaks Prelatuuri liikmete vanemad, sõbrad, töökaaslased ja naabrid. Samuti võivad nad olla Opus Dei apostolaatidest vaimse kasu saajad või on nad kogenud, et Prelatuuri apostellik töö edendab inimese ja ühiskonna arenemist. Kaasaaitajad võivad olla ka mittekatoliiklased, mittekristlased ja ilma religioonita inimesed.

2. Mis kuulub Opus Dei kaasaaitajaks olemise juurde?

Kaasaaitaja võtab endale kohustuse aidata vaimselt või materiaalselt kaasa Opus Dei apostolaatidele. Kaasaitajaks olemise vaimne mõõde on endale võetud kohustus palvetada, võimaluse korral iga päev, Prelatuuri ja tema apostellike tööde eest. Materiaalne aspekt võib võtta annetamise või mingi Prelatuuri apostelliku töö heaks aja pühendamise või teenimise pakkumise kuju. Peale selle võivad soovijad osa võtta Prelatuuri poolt pakutavatest kristliku kasvatamise vahenditest.

3. Mis kasu saavad kaasaaitajad?

Opus Dei usklikud palvetavad iga päev nende eest, kes ühel või teisel viisil aitavad või on aidanud Prelatuuri. Mõnel puhul ohverdavad Prelatuuri preestrid Missa lahkunud kaasaitaja igavese rahu eest. Lisaks on Püha Tool andnud indulgentsid, mida kaasaaitajad võivad saada aasta teatud päevadel, kui nad täidavad Kiriku seatud tingimused ja uuendavad pühendumusest oma kohustused kaasaaitajana.

4. Kuidas saada Opus Dei kaasaaitajaks?

Opus Dei piirkonnavikaar nimetab inimese kaasaaitajaks ühe Prelatuuri uskliku soovitusel. Kui ettepanek on heaks kiidetud, siis inimest teavitatakse; nad saavad kaasaaitajaks päevast, mil neile nimetamisest teatatakse. Sel päeval on katoliiklasest kaasaaitajal võimalik saada täielik indulgents, kui ta täidab tavalised Kiriku seatud tingimused.