Natasha: tähtis ülesanne Peterburis.

Natasha elab Peterburis. Kui ta katoliikluse avastas, jättis ta oma töö, ning pühendas ennast kirjastuse rajamisele, mis levitab vaimulikku kirjandust.

Natasha on Opus Dei kaastöötaja

Natasha Zubova elab Peterburis ja tegutseb raamatute kirjastajana.

"Ma sündisin Peterburi oblastis. Minu vanemad olid õpetajad. Nad olid head ja korralikud inimesed, kuid nagu suurem osaneist, kes Nõukogude Liidus üles kasvasid, ei rääkinud nad oma lastega Jumalast.

Kui ma esmakordselt usuga kokku puutusin, liigutas mind eelkõige nende, Kristust tunnistavate

inimeste lootus ja usaldus. Kuid minu sisemaailm veel eriti ei muutunud. Minu jaoks oli Jumal keegi kõrvaline isik, kelle poole pöörduti ainult rasketel hetkedel.

Kõik muutus 2007. aastal, kui üks tütarlaps , kes hoidis minu poega, kui ma tööl olin, hakkas teda Pushkini linna, püha Ristija Johannesele omistatud katoliku kirikusse viima. Mõne aja pärast läksin puhtast uudishimust nendega kaasa. Missa täitis mind sellise õnnetundega, mida olin igatsenud lapsest saadik.

2008. aastal hakkasid mõned Moskva Opus Dei keskuse inimesed meie koguduse juures rekollektsioone läbi viima. Osaledes neil kohtumistel ja lugedes püha Josemaria raamatuid, sain ma aru, kristlane olla ei tähenda ainuüksi pühapäeval tunnikeseks Issanda juurde joosta, vaid see tähendab seda, et me elame pidevalt Jumala ligiolekul.

Selsamal aastal tulin ära soliidsest firmast oma sünnilinnas, kus ma seni töötasin ning hakkasin tööle kirjastuses "Valge kivi", mis annab välja vaimulikku kirjandust vene keeles.

Loomulikult ei ole meie ettevõte suur, kuid meie ees seisab väga tähtis ülesanne. Ja kuigi vahel võib ette tulla probleeme, ma olen kindel, et Jumal on kõigist olukordadest tugevam".