Mons. Fernando Ocáriz: „Jeesuslaps näitab meile Jumala lihtsust”

Prelaat soovib saata oma tervitused kõigile, kes seda videot vaatavad, ja taas nendega kuulda ingli kuulutust Betlemma karjastele: “Ma kuulutan teile suurt rõõmu: Et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.” Video eestikeelsete subtiitritega.