Majanduslikud aspektid

Kõik liikmed kannavad oma normaalse kutsetööga hoolt enda ja oma perekonna ülalpidamise eest.

Peale selle kannavad mees- ja naisliikmed ning kaastöölised hoolt pastoraalsete vajaduste kulude eest. Need kulutused puudutavad põhiliselt prelatuuri preestrite väljaõpet ja materiaalset kindlustatust, kesk- ja regionaalsete juhtorganite ülalpidamist, annetusi puudustkannatajatele kui ka abi Opus Dei mees- ja naissoost numeraaride ja assotsieerunud liikmete hättasattunud lähedastele omastele.

Edasi tegutsevad Opus Dei liikmed ja kaastöölised koos paljude teiste isikutega tsiviilsetes, mitte kasumile orienteeritud sotsiaalasutustes (algatused hoolduse, kasvatuse jne. alal), mille kristlik suunitlus on prelatuuri hoolde usaldatud.

Need tööd sõltuvad igal maal kehtivatest määrustest sama laadi tsiviilasutuste osas, seda ka maksude osas. Nende juhtimine on, nagu juba mainitud, nende juriidiliste isikute või tegijate, mitte Opus Dei käes, kes võtavad enda peale täie vastutuse organisatsiooni, finantseerimise jne eest ning on ehitiste ja varustuse omanikud.

Neid asutusi finantseeritakse samal moel nagu kõiki sellelaadseid, s.t. kasusaajate annetuste, sponsorluse kinkide jne kaudu. Kuna nad oma tegevuse liigi tõttu ja seepärast, et nad ei taotle kasumit, on sageli kahjumis, saavad nad reeglina, peale mainitud Opus Dei liikmete, kaastööliste ning paljude teiste isikute, ametlikku toetust, mis on ette nähtud ametiasutuste poolt üldkasulikele algatustele, samuti ka toetust erafondidest ja ettevõtetest.