Maikuu, Neitsi Maarjale pühendatud kuu

Kiriku traditsiooni järgi on maikuu paljudes maailma paikades pühendatud meie Pühimale Neitsi Maarjale. Siinkohal mõned püha Johannes Paulus II ja püha Josemaria mõtted.

Opus Dei - Maikuu, Neitsi Maarjale pühendatud kuu

„Maikuu on alanud. Issandal on soov, et me kasutaksime seda võimalust kasvada armastuses Tema vastu Tema ema kaudu. Proovigem oma igapäevasel teel näidata väikeste asjade kaudu, et meie, kes me oleme tema lapsed, armastame teda ning et meie jõupingutused pühaduse saavutamisel ja apostolaadi läbiviimisel muudavad midagi reaalselt, et aidata kaasa Kristuse lunastussõnumi levitamisele maailmas.”

Traditsiooniliselt pühendab kirik paljudes maailma paikades maikuu pühimale Neitsi Maarjale. See on aeg, mille kestel kõik katoliiklased veelgi enam püüavad hoida Jumalaema oma südames ja armastusega näidata talle oma hella poolehoidu.

Pühale Josemariale meeldis näidata oma armastust Maarja vastu väga erineval moel, kuid palverännak üksi või koos kahe-kolme sõbraga oli üheks tema eelistatuimaks viisiks. „Ma austan ja armastan suuri pühendunud meeleavaldusi, kuid pean samas tunnistama, et eelistan pakkuda Maarjale sama kiindumust ja entusiasmi läbi privaatsema küllamineku, olgu siis üksi või koos mõttekaaslastega.”

Aastal 1935, pärast oma esimest visiiti Avila lähedal asuvasse Sonsoli kirikusse, alustas Opus Dei asutaja maikuu palverännaku tava levitamist Opus Dei inimeste hulgas. See tähendas soovitust korraldada maikuus armastusest juhitud palverännakuid Maarja auks. Nende rännakute sihtpunktiks võisid olla pühamud või muud paigad, kus asus Neitsi Maarja pühapilt ning kus koos sõpradega avaldati Maarjale austust. Sellest ajast alates on see tava ja sõnum levinud väga paljude inimeste hulgas.

Maikuu palverännak on külaskäik Neitsi Maarja juurde, mille käigus me näitame talle oma lapselikku armastust. Püha Josemaria pakkus välja viisi, kuidas palverännaku käigus palvetada Roosipärja kolme saladust: üks saladus teel eesmärgi poole; teine saladus, vastavalt nädalapäevale - Neitsi Maarja pildi juures; ning kolmas saladus tagasiteel.

Palverännaku käigus võib pühendada väikese ohverduse Neitsi Maarjale isikliku vajaduse või kogu kiriku eest, võttes oma palverännaku ette (vähemalt osaliselt) jalgsi, trotsides rõõmsatujuliselt halba ilma ja tihedat liiklust või paastudes jms. Maikuu palverännak on selgelt apostelliku vaimuga. Püha Josemaria julgustas meid soovitama seda kaaslastele või kasutama võimalust teha seda koos sõpradega, et astuda oma kristlikus elus edasi veel üks samm.

„Jumala poole pöördumisega seotud otsustele eelneb sageli kohtumine Neitsi Maarjaga. Püha Neitsi on alati julgustanud meid otsima Jumalat, et me oleksime valmis muutusteks ning elaksime edasi uut elu. Maarja julgustus: „Tee nagu ta ütleb“, on tõelise kristliku enese-andmise kutse, mis sellega nõustumise hetkest alates valgustab kogu meie isiklikku elu.”

Johannes Paulus II ütles Fatimas: „Maailmas on paiku, kus Neitsi Maarja on oma ilmutuse kaudu näidanud, et ta on emaks kogu inimkonnale. Seal on meie ristilöödud Issanda tunnistus täitunud. Inimkond on usaldatud Maarjale ning seal saame me temaga kohtuda nagu meie oma emaga, avada talle oma südame ja temaga kõnelda – kõigest.”