Kehtivad õigusnormid

Opus Dei tegutseb üldkehtiva kirikuõiguse normide alusel, apostelliku konstitutsiooni Ut sit ja omaenese statuutide alusel, viimaseid nimetakse ka Opus Dei eriõiguse koodeksiks.

Opus Dei - Kehtivad õigusnormid

Kirikuõiguse raamat aastast 1983 sisaldab artiklites 294-297 personaalprelatuuri kui õigusliku vormi põhinorme.

Prelatuuri presbüteeriumi kuuluvad preestrid alluvad täiel määral prelaadile. Tema annab neile nende pastoraalsed ülesanded, mida nad teostavad täies üksmeeles diötseesi hingehoidjatega. Prelatuur on vastutav nende ülalpidamise eest.

Opus Dei liikmed alluvad prelaadile selles, mis puudutab prelatuuri spetsiifilist eesmärki. Riigis ja ühiskonnas kui ka teiste kiriklike autoriteetide osas on nad samas seisukorras kui ülejäänud katoliiklastest ilmikud.