Jumala lapsed

Mis on Opus Dei vaimsuse põhimõtted? Michèle Boulva, väljaandest La nouvel Informateur catholique (Montréal) 21 jaanuar 2001

Aktiivne teadmine sellest, et me oleme Jumala lapsed Kristusega ristimise kaudu ühendamise ja Püha Vaimu tegevuse kaudu. Opus Dei liikmed püüavad selle veendumuse, kristliku usu põhitõe, nii tugevasti oma elamisse sisse põimida, et see muutuks lähtepunktiks kõikides nende elu aspektides.

Opus Dei liikmed püüavad oma tööd teha nii, nagu tõelised Jumala lapsed seda teeksid. See tähendab püüdlemist inimliku täiuslikkuse poole ning õiget eesmärgipüstitust – anda au ainult Jumalale ning teenida teisi inimesi. Samuti on ka palve suunatud Jumalale kui armastavale Isale, kellele võib kindlustundega oma südame alati avada, kus iganes me ka ei viibiks.

Puhates ja vabal ajal teavad Jumala lapsed, et nende taevane Isa vaatab alati heatahtlikult nende peale, ning seepärast väldivad kõike, mis võiks Teda kurvastada. See tähendab lihtsalt, et oma piirangute ja vigadega pidevalt võideldes tuleb püüda täita oma isiklikud, sotsiaalsed ja religioossed kohustused rõõmuga, mis tuleneb Jumala lapseks olemisest Kristuses.

See ongi põhimõte, mis pidevalt juhib Opus Dei õpetust ning hingelist ja kuulutuslikku tegevust, mida jagatakse oma liikmetele.