Intervjuu Opus Dei prelaadiga Guadalupe Ortiz de Landázuri õndsaks kuulutamise eel

Mõned päevad enne Guadalupe Ortiz de Landázuri õndsaks kuulutamist vastas monsenjöör Fernando Ocáriz mõnedele küsimustele peagi õndsa Guadalupe kohta.

Palun rääkige, kes on Guadalupe Ortiz de Landázuri ja milline ta oli?

Guadalupe oli üks esimestest Opus Deiga liitunud naistest. Ta oli tugeva, lahke iseloomuga ning kergelt seiklushimulise vaimulaadiga naine. Ta suutis pealtnäha keerulistele olukordadele rõõmsalt ja kindlameelselt vastu astuda. Ta oli optimist. Kuid ma tooksin eriliselt välja tema elu vaimse aspekti. Guadalupe vastas suuremeelselt sellele, mida ta nägi Jumalat endalt paluvat: et ta pühendaks end pühaduse otsimisele igapäevases elus, tööl ja suhetes teistega. Nõnda sai temast pühak.

Mis oli Guadalupe “pühaduse valem”? Millistest elementidest see koosneb?

Guadalupe teadis, kuidas siduda omavahel asju, mis olid pealtnäha ühitamatud: professionaalset tööd – ta oli keemik ja pühendas end seejuures õpetamisele ja uurimistööle – ning pühendumust Opus Deile, seejuures aastatel, mil ta elas Mehhikos. Õigupoolest oli ta üks esimestest naistest, kes seal Opus Dei tegevust alustasid – see oli ühtlasi tähelepanuväärne seiklus.

Ta teadis, kuidas neid elemente tasakaalus hoida ning leida Jumalat – püha Josemaríalt õpitu vaimus – tööl ja suhetes. Püha Josemaría nimetas seda “elu ühtsuseks” – erinevad tegevused ja valdkonnad inimese elus, mis näivad eraldiseisvad, kuid saavutavad tugeva ühtsuse, sest inimene püüab leida Jumalat kõiges. See hõlmab mõistagi teiste teenimist ja nende peale mõtlemist. Nõnda sai ta pühaks.

Pühadus ei tähenda, et oleme elu lõpuks täiuslikud, inglisarnased, vaid see seisneb pigem armastuse täiuseni jõudmises. See on võitlus, et muuta töö, tavaline elu kohtumiseks Jeesus Kristusega ja samuti tee teisi teenida.

Mida tähendab Guadalupe õndsaks kuulutamine Kirikule ja täpsemalt Opus Deile?

Inimese pühaks tunnistamine – esmalt õndsaks kuulutamise ja, kui Jumal tahab, siis hiljem ka pühaks kuulutamise kaudu – on Kirikule kinnituseks, et kutse pühadusele, kutse, millega Jumal pöördub kõigi poole, ei ole utoopia, vaid reaalsus. Kirikus on nii palju inimesi, kes erineval moel pühaks saavad.

Guadalupe on esimene ilmik Opus Deis, kes õndsaks kuulutatakse. Püha Josemaría ja tema järeltulija õnnis Alvaro on mõlemad kanoniseeritud, ent nad on preestrid. Enamik inimesi Kirikus ja seega ka Opus Deis, mis on osa Kirikust, on aga ilmikud. Niisiis on Guadalupe õndsaks kuulutamine omamoodi märk, et pühadus on tõesti kõigile inimestele, mitte üksnes neile, kel on preestri- või ordukutsumus.

Tähendusrikas on ka fakt, et ta on naisterahvas. Mulle näib kena rõhutada, et Guadalupe on esimene ilmik ja ühtlasi esimene naine Opus Deis, kes õndsaks kuulutatakse. Mis puutub Kiriku tõhusasse teenimisse, Evangeeliumi kuulutamisesse vms, siis on naised ja mehed pühadusekutsest lähtuvalt võrdsed. Igaühel on eripärased omadused ja isiksus, tundlikkus ja väärikus. Ent pühadus on kõigile.