Haridus

Opus Dei pakub oma liikmetele pidevat haridust. Seda vahendatakse viisil, mis on ühendatav igakordsete perekondlike, ametialaste ja ühiskondlike kohustustega.

Opus Dei pakub oma liikmetele pidevat haridust. Seda vahendatakse viisil, mis on ühendatav igakordsete perekondlike, ametialaste ja ühiskondlike kohustustega.

Haridus pakub liikmetele võimaluse saavutada Jumala lapseks olemise baasil sügav ja soliidne vagadus ja juhib nad vastu Kristusega identifitseerumisele. Ta vahendab tavapärast teadmist katoliiklikust usu- ja kõlblusõpetusest ning edenevat, nende kutsumusele vastavat usalduslikkust Opus Dei vaimuga.

Prelatuuri liikmed külastavad iganädalast kursust, nimetatud ka ringiks, kus käsitletakse usku ja praktilist vaimulikku elu. Kord kuus peetakse paar tundi vaimulikku sisevaatlust koos palve ja mõtisklusega kristliku elu teemadel. Kord aastas osaletakse 3-5 päevastel sisevaatluspäevadel.

Samasugune pakkumine kehtib ka mees- ja naissoost kaastööliste, prelatuuri apostolaadis osalevate noorukite kui ka kõigi nende osas, kes seda kasutada soovivad.

Haridustegevus toimub Opus Dei keskustes, kuid ka teistes selleks sobivates kohtades. Nii võib näiteks mõni ring toimuda ühe osaleja korteris või sisevaatlustunnid kirikus, mille preester mõneks tunniks kasutada annab.