Brošüür Opus Dei kaasaaitajate kohta

46 lk brošüür Opus Dei kaasaaitajate kohta pdf formaadis

„Ühes evangeeliumi tähendamissõnas märgib süüdatud lamp usu valgust, mis leiab väljenduse heades tegudes (Mt 25:1-13).

Maailm jääb alati vajama mehi ja naisi, kes viivad teistele Kristuse valguse ning külvavad armastustegudega rahu ja rõõmu. Ma palun Issandat Jumalat, et igaüks kaasaaitajatest võiks olla ühiskonnas üksmeele ja teenimise läte.

Jumal olgu tänatud. et lugematus arvus kohtades on Opus Dei liikmete, kaasaaitajate ja paljude teiste hea tahte inimeste abiga läinud käima palju haridusalaseid ja ühiskondlikke ettevõtmisi. Teisi algatusi tuleb eelolevatel aastatel põhjalikumalt uurida ja ette panna, et vastata kohalikele spetsiifilistele vajadustele ja tuua ühiskonnale kultuurilist ja vaimset kasu.

Ma palvetan iga päev kaasaaitajate eest, nii nagu seda teevad kõik Opus Dei liikmed, ja palun Jumalat, et Ta tasuks neile helde abi eest ning et nad jõuaksid üha sügavamale äratundmisele Kristuse trööstivast tõest.”

+Javier Echevarria
Opus Dei prelaat

Laadige alla brošüür (PDF)