Auväärsele Jumala Sulasele Guadalupe Ortiz de Landázurile omistatud ime pälvis heakskiidu

Keemik Guadalupe Ortiz de Landázurile omistatud ime on pälvinud heakskiidu, mis teeb võimalikuks tema õndsaks kuulutamise.

Roomas, 9. juunil 2018. Eile pärastlõunal andis paavst Franciscus Pühakuks Kuulutamise Kongregatsioonile loa väljastada dekreet, mis kiidab heaks Opus Dei liikmele Guadalupe Ortiz de Landázurile (1916–1975) omistatud ime. Püha Isa autoriseeris ka dekreedid, mis on seotud õndsa Nunzio Sulprizio, auväärsete Concepción Cabrera ning Argentiinast pärit Enrique Angelelli ja tema kaasmärtite kanonisatsiooniprotsessidega.

Opus Dei prelaat monsenjöör Fernando Ocáriz ütles seda uudist kuuldes: „Guadalupe elu aitab meil näha, kuidas enese täielik andmine Issandale, suuremeelne vastus sellele, mida Jumal meilt igal hetkel palub, laseb meil olla väga õnnelikud siin maa peal ja hiljem taevas, kus me oleme õnnelikud igavesti. Ma palun Issandat, et Guadalupe eeskuju julgustaks meid olema julged igapäevaelu väikeste ja suurte asjadega entusiastlikult ja pealehakkamise vaimus silmitsi seisma, teenimaks Jumalat ja teisi armastuse ja rõõmuga.”

2002. aastal toimunud ime seisnes Antonio Jesús Sedano Madridi hetkelises tervenemises. Mehel oli 76-aastaselt parema silma kõrval pahaloomuline nahakasvaja.

Ühel ööl, mõned päevad enne kui operatsioon pidi kasvaja eemaldama, palus Antonio Guadalupe Ortiz de Landázuri eestkostel, et operatsiooni oleks võimalik ära hoida. Järgmiseks hommikuks oli kasvaja täielikult kadunud. Järgnenud meditsiinilised uuringud kinnitasid tervenemist.

Antonio Jesús Sedano Madrid suri 12 aastat hiljem, 2014. aastal, südamehaiguse tagajärjel. Ta oli 88-aastane. Nahakasvaja, millest ta Guadalupe Ortiz de Landázuri eestkostel tervenes, ei ilmnenud enam kunagi.

Ühes intervjuus kirjeldab protsessi postulaator isa Antonio Rodríguez de Rivera Guadalupet kui „Jumalasse armunud naist, täis usku ja lootust, mis ühes tema töö ja optimismiga aitas teisi nende vaimsetes ja materiaalsetes vajadustes. Tema rõõmsameelsus iseloomustas kõike, mida ta tegi, seda ka kõige keerukamates olukordades.”