Palve auväärse Jumala sulase Guadalupe Ortiz de Landázuri eestkostel

Et paluda Jumalalt abi auväärse Jumala sulase Guadalupe Ortiz de Landázuri kaudu, võib kasutada järgmist palvet

Palve isiklikuks pöördumiseks

Jumal-Isa, anna oma Sulase Guadalupe eestkoste läbi, et nõnda nagu tema, õpiksin ma tegema oma igapäevatööd armastusega ning jagama oma usku ja rõõmu kõikidele inimestele, kes minu ümber elavad, nii et üha rohkem inimesi sind tunneks ja armastaks. Anna oma sulasele Guadalupele auhiilgus ning tee mulle seda head, mida tema eestkostel Sinult palun … (nimetage oma soov). Aamen.
Meie Isa, Ole tervitatud Maarja, Au olgu.

(Vastavalt paavst Urbanus VIII dekreetidele teatame, et eesmärgiks ei ole mingil moel ennetada Kiriku otsust ning et see palve ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks.)