Auväärne Montse Grases – lühike biograafia

Montse Grases oli tüdruk, kes tundis Jumala kutset juba varases nooruses, et teenida Teda tavalises elus. Ta levitas oma sõpradele ja lähedastele rahu, mis tuleneb lähedusest Jumalaga, kannatades samas valurikast haigust, mis viis lõpuks tema surmani.

Montse palvekaart (pdf formaadis)

María Montserrat Grases García – Montse – sündis 1941. aasta 10. juulil Barcelonas, pere üheksast lapsest teisena. Pärast keskkooli lõpetamist, mis vaheldus klaveriõpingutega, hakkas ta võtma tunde Naiste Ametikoolis, samuti Barcelonas.

Tal oli elav ja vahetu temperament. Kodus omandas ta mõned talle eriti tunnuslikud iseloomu omadused: rõõmsameeluse, lihtsuse, ennastunustava hoiaku ja huvi teda ümbritsevate inimeste materiaalse ja vaimse heaolu vastu. Montse armastas sporti, muusikat, oma kodukandi traditsioonilisi tantse nagu sardana ning nautis samuti näitlemist teatrialastes töödes. Tal oli palju sõpru.

Tema vanemad õpetasid teda Jumalaga usalduslikult suhtlema ja aitasid tal võidelda elamaks kristlikke voorusi ja arendamaks tugevat vaimset elu. 1954. aastal hakkas Montse osa võtma kristlikku koolitust andvatest üritustest Opus Dei keskuses, mis aitasid tal inimlikult ja vaimselt küpseks saada.

16-aastaselt nägi ta, et Jumal kutsus teda sellele Kiriku teele ning olles mediteerinud, palvetanud ja nõu otsinud, palus ta end Opus Dei’sse vastu võtta. Sestpeale võitles ta otsustavuse ja järjekindlusega leidmaks pühadust oma igapäevases elus. Ta võitles, et olla Jumalaga pidevas vestluses, et avastada Jumala tahet oma kohustuste täitmisel hoolides pisikestest detailidest armastuse pärast, ning et muuta teda ümbritsevate inimeste elu meeldivaks. Ta suutis paljudele oma lähedastele ja sõpradele edasi anda rahu, mis tuleneb elamisest Jumala lähedal.

1957. aasta detsembris hakkas ta tundma valu oma vasakus jalas. Kuus kuud hiljem, vahetult enne tema 17-aastaseks saamist, avastati tal reies kasvaja (Ewingi sarkoom). Montse võttis tugeva valu, mida kasvaja tekitas, vastu rahu ja meelekindlusega ning kogu haiguse vältel ilmutas ta endast nakkavat rõõmu. Ta tõi paljusid oma sõpru ja koolikaaslasi Jumalale lähemale, kui need teda külastama tulid. Ta kohtas oma valus Jeesust ja Neitsi Maarjat. Tema kõrval olnud inimesed said tunnistada tema üha arenevat ühendust Jumalaga. Üks tema sõpradest ütleb, et kui ta nägi Montset palvetamas, tundis ta tema lähedust Kristusega.

Montse lahkus suurel neljapäeval, 26. märtsil 1959. aastal. Ta oli 18 aastat vana. Paljud inimesed on tunnistanud tema kangelaslikust ja eeskujulikust elust. Sellest ajast peale on tema pühaku maine jätkuvalt levinud, mitte üksnes Hispaanias, vaid üle kogu maailma.

Tema ihu puhkab Bonaigua Santa María kabeli krüptis (Jiménez i Iglesias 1, 08034 Barcelona). Paljud inimesed lähevad sinna, et tema eestkostel palvetada ja abi paluda. Montse eestkostele on omistatud suurel hulgal teeneid ja arme, paljud neist noortele, kes on palunud Montse abi oma vajadustes.

Kanoniseerimisprtosessi kulg

Protsess Montse Grases’i kohta info kogumiseks leidis aset Barcelonas. Selle algatas 19. detsembril 1962. aastal peapiiskop Gregorio Modrego Casaus ning see lõpetati 26. märtsil 1968 uue peapiiskopi Marcelo Gonzáles Martíni volitusel.

Järgnenud aastatel edenes protsess aeglasemalt, tulenevalt õndsa Paulus VI ja püha Johannes Paulus II läbiviidud kanoniseermisprotsessi puudutavate normide reformidest. Montse pühaku maine aga kasvas sel ajal jätkuvalt.

15. mail 1992 teatas Pühakuks Kuulutamise Kongregatsioon piiskopkondliku protsessi kehtivusest. Kuid nad otsustasid seejuures läbi viia ka täiendava infokogumise protsessi, et rikastada juba varem kogutud materjale. See täiendav protsess leidis aset Barcelonas, aastal 1993 ning 1994. aasta 21. jaanuaril dekreteeris Pühakuks Kuulutamise Kongregatsioon selle kehtivust.

21. novembril 1999 avaldati Positio Jumala sulase elu ja vooruste kohta. 30. juunil 2015 andis Pühakute Kongregatsiooni teoloogiliste nõunike kohtumine Montse Grases’i kangelasliku vooruste ellurakendamise osas positiivse vastuse ja 19. aprillil 2016 ratifitseeris kardinalide ja piiskoppide korraline kongress selle vastuse.

26. aprillil 2016 sai paavst Franciscus kardinal Angelo Amatolt, Pühakuks Kuulutamise Kongregatsiooni prefektilt, detailse ülevaate protsessi faasidest. Püha Isa kinnitas ametlikult Pühakute Kongregatsiooni arvamuse, tunnistades, et Montse Grases praktiseeris voorusi kangelaslikul määral ning autoriseeris tema auväärseks kuulutamist puudutava dekreedi avaldamise. Uudis tehti avalikuks järgmisel päeval, 27. aprillil, Montserrat’i Jumalaema kirikupühal.

Opus Dei eelmine prelaat, piiskop Javier Echevarría, ütles seda uudist kuuldes, et Montse “vastas Jumala armastusele varasest east alates, elades keset maailma ja püüdes töötada hästi, teenimise vaimuga, ennastunustavalt. Ta järgnes ustavalt Issandale, kui too kutsust teda olema osa Opus Dei’st ja pingutas jäämaks Tema lähedale, samal ajal ühes teiste teda ümbritsenud noorte naistega oma elu rajades. Ma loodan, et Montse eeskuju inspireerib jätkuvalt paljusid noori mehi ja naisi omaks võtma elu suuremeelses eneseandmises Jumalale abielus, apostellikus tsölibaadis, religioosses elus ja preestriametis.”