Õnnis Álvaro del Portillo

Piiskop Álvaro del Portillo (1914-1994), oli püha Josemaría Escrivá esimene järeltulija. Tema kuulutati õndsaks 27. septembril 2014. aastal.

Õnnis Álvaro del Portillo sündis 11. märtsil 1914. aastal Madriidis (Hispaanias). Ta kasvas üles suures peres, mis oli sügavalt kristlik. Ta töötas ehitusinsenerina ning oli inseneriteaduste, ajaloo ja kirikuõiguse doktor.

1935. aastal liitus ta Opus Dei'ga ja oli alati lojaalne ja truu oma kristlikule kutsumusele nii kutsetöös kui igapäevastes kohustustes. Õnnis Álvaro aitas õpingukaaslastel, kolleegidel ja paljudel teistel inimestel Jumalale lähedale jõuda.

25. juunil 1944. aastal preestriks pühitsetuna pühendus ta täielikult preestritööle. 1946. aastal saabus ta Rooma. Pühendumisega teenis ta Kirikut ülesannetes, mida temale usaldas Püha Tool, eriti Vatikani II Kirikukogul. 15. septembril 1975. aastal valiti ta püha Josemaría esimeseks järeltulijaks.

28. novembril 1982. aastal, kui paavst Johannes Paulus II kinnitas Opus Dei personaalprelatuuriks, mis koosneb ilmikutest ja ilmikpreestritest, valis Püha Isa ta Opus Dei esimeseks prelaadiks ja 1991. aastal pühitses paavst ta piiskopiks. Tema pastoraalset tegevust iseloomustasid sügav osadus paavsti ja teiste piiskoppidega, ustavus Opus Dei asutaja vaimule ja tema sõnumile ning väsimatu preestritöö.

1994. aasta 23. märtsi varahommikul kutsus Jumal oma hea ja ustava sulase enda juurde mõni tund pärast seda, kui ta oli naasnud palverännakult Pühale Maale, kus ta oli vagaduses käinud Jeesuse järel. Samal päeval palvetas püha Johannes Paulus II tema maise põrmu ees, mis nüüd puhkab Opus Dei prelatuuri Santa Maria della Pace kiriku krüptis Roomas (viale Bruno Buozzi 75).

Õnnis Álvaro kuulutati õndsaks 27. septembril 2014. aastal.

Õnnis Álvaro del Portillo - Palve