Ajalooline areng

“Motu proprio'ga" Ecclesiae sanctae 6. augustist 1966 käivitas paavst Paulus VI kirikukogu poolt ettenähtud personaalprelatuuride rajamise.

See dokument määras, et tulevaste personaalprelatuuridega võivad liituda ilmikud ja nimelt kahepoolse lepingu alusel ilmikute ja prelatuuri vahel.

Aasta hiljem, 15. augustil 1967 täpsustas Paulus VI apostellikus konstitutsioonis Regimini Ecclesiae universae (nr. 49.1), et personaalprelatuur on allutatud piiskoppide kongregatsioonile ning asutatakse paavsti poolt peale asjaosaliste piiskoppide konverentside arvamuste ärakuulamist.