Nejnovější články

Modlitba ke Guadalupe

Modlitba s prosbou o milosti na přímluvu blahoslavené Guadalupe Ortiz de Landázuri

Vyslyšené prosby

Má kolegyně

Jelikož mi Guadalupe udělila několik milostí ve spojení s mou profesí, rozhodla jsem se jí říkat „moje kolegyně“.