Blahořečení Guadalupe

Guadalupe Ortiz de Landázuri byla blahořečena v Madridě, v jejím rodném městě, v sobotu 18. května 2019.

Odeslání vyslyšené prosby

Pokud byla vaše prosba na přímluvu Guadalupe Ortiz vyslyšena, můžete svůj případ popsat a poslat do Kanceláře pro svatořečení prelatury Opus Dei. Pomůžete tím rozšiřovat tuto zbožnost a potvrdíte tak, že se tato osoba před Bohem přimlouvá.