Výroční mše za otce J. Zrzavého

Výroční mše za otce PhDr. Jaroslava Zrzavého v kostele sv. Norberta ve Střešovicích

Nejnovější zprávy
Opus Dei - Výroční mše za otce J. Zrzavého

26. února 2018 se konala každoroční mše za patera PhDr. Jaroslava Zrzavého (+25.2.2002). Tentokrát byla v kostele sv. Norberta v Praze ve Střešovicích na rozdíl od dřívějších let, kdy bývala v místě jeho posledního působení u sv. Gotharda v Bubenči. V kostele sv. Norberta působil pater Jaroslav jako farář v letech 1976 - 1991, následně kostel začali opět spravovat kněží premonstráti.

Celebrovalo 8 kněží, někteří z nich jeho bývalí ministranti. Otec Jaroslav Zrzavý patřil do Kněžské společnosti Svatého Kříže. Hlavním celebrantem byl p. Vojtěch Novák.

V promluvě zmínil p. Jaroslav Miškovský, že sv. Norbert bylo první místo, kde byl otec Zrzavý farářem, dříve působil na bohoslovecké fakultě a od roku 1974 byl kaplanem u sv. Václava ve Vršovicích. Dále kromě jiného připomněl, jak velkou důležitost měla u otce Zrzavého zpověď, mše svatá a úcta k Panně Marii - modlil se růženec a zachovával první soboty.