Výheň

Poslední publikovaná kniha svatého Josemaríi Výheň, je strukturovaná stejně jako Cesta a Brázda

"Je to kniha plná ohně, která může proměnit duše mnoha křesťanů ve výheň Boží lásky a zapálit je horlivostí pro svatost a apoštolát, jak si to přál její autor"(Mons. Álvaro del Portillo, Předmluva). Poprvé byla vydána v roce 1987. Od té doby vyšlo více než 400 000 exemplářích ve čtrnácti jazycích.
Sám autor vysvětluje její název v krátkém úvodu: "Proč bych nevzal tvou duši, kus ryzího zlata, abych ji vložil do výhně a neopracovával ji ohněm a kladivem tak dlouho, dokud se z ní nestane nádherný šperk, který nabídnu svému Bohu, tvému Bohu?"
Kniha se skládá z 1055 bodů rozdělených do 13 kapitol. Mnoho z těchto úvah napsal autor ve třicátých a čtyřicátých letech a mají autobiografický charakter, ačkoliv jsou psány ve třetí osobě.
Kniha popisuje vnitřní cestu křesťana, který touží po stále těsnějším spojení s Kristem. "Výheň doprovází duši na cestě svatosti od prvního povolání až do věčnosti" (Mons. Álvaro del Portillo, Předmluva).