Končí fáze šetření kanonizačního procesu Dory del Hoyo

​Vyrovnanost, pokoj, touha po věrnosti. To jsou rysy, které charakterizují Doru del Hoyo a kterými nakazila ty, kteří jí byli nablízku. Takto to vyjádřil Mons. Javier Echevarría na slavnostním zakončení první fáze kanonizačního procesu služebnice Boží Dory del Hoyo.

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, předsedal na Papežské univerzitě Svatého Kříže slavnostnímu zakončení první fáze šetření v procesu kanonizace Dory del Hoyo. Ve svém projevu vyzdvihl „pokoj a klid, který kolem sebe šířila a který pomáhal druhým na cestě následování Pána“.

Rovněž se zmínil o „její profesionalitě, úctě a pozornosti, kterou projevovala ke všem lidem, a s jakou přirozeností se stavěla k problémům, jež musela řešit“. Tyto lidské ctnosti byly u Dory oživovány vírou, nadějí a láskou k Bohu.

V posledních čtyřech rocích byly život, ctnosti a pověst svatosti Dory del Hoyo (1914-2004) předmětem studia tribunálu prelatury Opus Dei, který vyslechl bezpočet svědků, jež měli příležitost se s ní setkat.

Shromážděné dokumenty budou předány Svatému stolci, Kongregaci pro blahořečení a svatořečení. Nejprve se ověří, zda proces probíhal podle práva, a pokud ano, potvrdí se jeho platnost. Posléze postulátor připraví tzv. positio - životopis Dory a výklad jejích ctností podle svědectví a shromážděných dokumentů. Vše se předá k dalšímu studiu a soudnímu řízení tohoto dikasteria a nakonec římskému papeži. Proběhne-li řízení o svatosti služebnice Boží kladně, vyhlásí papež, že služebnice Boží žila křesťanské ctnosti hrdinsky.

NA ZÁKLADĚ SHROMÁŽDĚNÝCH DOKUMENTŮ BUDE PŘIPRAVENO TZV. POSITIO, ŽIVOTOPIS A VÝKLAD CTNOSTÍ.

Dora del Hoyo objevila poselství posvěcování obyčejné práce, o kterém kázal svatý Josemaría Escrivá de Balaguer, při plnění svých úkolů jako pracovnice v domácnosti. Vstoupila do Opus Dei v roce 1946. Svou profesionální zdatností, radostí a velkorysým odevzdáním se šířila mezi mladými lidmi různého původu z lásky k Bohu a bližnímu hodnotu dobře vykonané práce.

*****

Dora del Hoyo se narodila 11. ledna 1914 v Boca de Huérgano, kraj León, Španělsko. V roce 1940 se přestěhovala do Madridu, kde pracovala profesionálně v domácnostech. V této době poznala svatého Josemaríu. Od prosince 1946 žila v Římě, kam se přestěhovala na žádost zakladatele Opus Dei.

Zemřela 10. ledna 2004. Její ostatky odpočívají v prelátním kostele Opus Dei Panny Marie Míru v Římě, na stejném místě, kde se nacházejí i ostatky zakladatele, svatého Josemaríi Escrivy de Balaguer, a jeho prvního následovníka, blahoslaveného Álvara del Portillo. Je tím vyzdviženo, jak důležitou úlohu hrála Dora ve službě, kterou církev svěřila Opus Dei.

18. června 2012 zahájil v Římě Mons. Javier Echevarría, prelát Opus Dei, proces kanonizace. Během obřadu prelát řekl: „Jsem čím dál tím více přesvědčen o základní úloze, kterou tato žena má a bude mít v životě církve a společnosti. Pán povolal Doru del Hoyo, aby se zabývala činnostmi podobnými těm, které vykonávala Panna Maria doma v Nazaretě.“