Přímluvná modlitba k Encarnitě

Modlitba pro soukromou pobožnost

Služebnice Boží

Encarnita Ortega Pardo

Modlitba

Bože, Ty jsi ukázal Encarnitě přitažlivost svatosti uprostřed světa a udělils jí milost kráčet věrně touto cestou v Opus Dei: dej, ať i já umím objevovat každý den Tvou lásku a předávat ji lidem kolem sebe. Oslav milostivě svou dceru Encarnitu a vyslyš na její přímluvu mou prosbu o … Amen.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…

Encarnita Ortega Pardo se narodila 5. května 1920 v Ponte Caldelas (Pontevedra, Španělsko).

Dětství a mládí prožila v krajích Galície a Aragonu. V roce 1941 se zúčastnila duchovních cvičení v Alacuás (Valencie, Španělsko), která vedl svatý Josemaría Escrivá. Zde se jí dostalo od Boha povolání do Opus Dei.

Encarnita rychle přejala učení zakladatele Opus Dei a její každodenní činnost se pro ni stala příležitostí k pěstování křesťanských ctností. Její víra v Boha a láska k lidem se projevovala ve snaze sloužit, zapomínat na sebe a starat se o duchovní a materiální dobro lidí kolem sebe. V roce 1946 se přestěhovala do Říma, kde spolupracovala se svatým Josemaríou Escrivou na šíření Opus Dei ve světě. Do Španělska se vrátila v roce 1961 a se svým typickým nasazením se podílela na různých apoštolských iniciativách. Poslední roky svého života prožila ve Valladolidu.

V roce 1980 onemocněla rakovinou. Nemoc snášela patnáct let, aniž by při tom polevila ve své intenzívní práci. Milovala hrdinsky Boží vůli a druhým lidem odkrývala posvěcující hodnotu bolesti spojené s křížem Ježíše Krista.

Její hluboký vnitřní život, jenž ústil v neustálý láskyplný dialog s Pánem, jí pomáhal proměňovat přátelství s lidmi v příležitost k setkání s Ježíšem Kristem. Mnoho lidí se díky přátelství s Encarnitou přiblížilo k Bohu a objevilo v novém světle křesťanský smysl svého života. Zemřela v pověsti svatosti v Pamploně 1. prosince 1995.

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není určena pro veřejné uctívání.

Prosíme, abyste vyslyšení modliteb na přímluvu Encarnity Ortegy ohlásili na následující adrese: Prelatura Opus Dei v České republice, Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení, U Písecké brány 266/ 24, 160 00 Praha 6, praha@opusdei.org.

S církevním schválením