Brázda

„Na těchto stránkách se popisuje křesťanský život, ve kterém se proplétá lidské s božským, aniž by se jedno s druhým zaměňovalo“ (Mons. Álvaro del Portillo, Předmluva).

Stejně jako Cesta i Brázda je plodem osobní modlitby svatého Josemaríi a jeho zkušeností s vedením duší. Skládá se také z bodů a předkládá nám přitažlivý pohled na lidské ctnosti. "Brázda chce oslovit celou křesťanovu osobnost, nejen inteligenci", napsal Mons. Álvaro del Portillo v předmluvě knihy. Svatý Josemaría nechal knihu připravenou k vydání, jen nestihl provést závěrečné korektury. První vydání však přišlo až v roce 1986. Od té doby bylo vydáno asi 500 000 exemplářů v mnoha jazycích.

Nech mne, příteli čtenáři, abych vzal tvou duši a dal jí pozorovat ctnosti člověka: milost působí na přirozenost. Ale nezapomeň, že moje úvahy, byť by se ti zdály velmi lidské, protože jsem je napsal – a dokonce žil – pro tebe a pro sebe s pohledem upřeným na Boha, nutně musí být kněžské. Kéž by tyto stránky sloužily k užitku – tak o to žádám našeho Pána –, aby nás učinily lepšími a pohnuly nás, abychom zanechali v tomto životě svými díly úrodnou brázdu. (Brázda, Předmluva autora)