Boží přátelé

Publikováno poprvé v roce 1977, jedná se o první dílo sv. Josemaríi, které vyšlo po jeho smrti.

Obsahuje 18 homilii, které pronesl mezi léty 1941 a 1968. Jeho cílem bylo pomoci žít přátelství s "Bohem blízkým čtenáři". Autor používá pro své homilie jako referenční bod různé lidské i nadpřirozené ctnosti.
Jedná se o homilie, kde sv. Josemaría používá křesťanské ctnosti jako ústřední motiv svého synovského rozhovoru s Bohem. Do této chvíle bylo publikováno přes 400 000 výtisků knihy. Existují edice ve 13 jazycích. V předmluvě ke knize, mons. Álvaro del Portillo napsal, že tyto homilie "obsahují živou doktrínu, kde se teologická hloubka spojuje s průzračností evangelia dobrého pastýře duší".
"V tomto druhém svazku homílií - pokračuje mons. Álvaro del Portillo - uvádíme texty, které byly uveřejněny ještě za pozemského života mons. Escrivá de Balaguer, a zároveň jiné, které měly být publikovány později, neboť jejich autor pracoval rozvážně a bez přestání."
"Těchto 18 homilií nabízí těm, kdo chtějí následovat Pána, přehled o základních lidských i křesťanských ctnostech. (...) Mons. Escrivá de Balaguer činí ze slova rozhovor s Bohem - modlitbu. Je to srdečný rozhovor, odrážející starosti a naděje jeho posluchačů. Předložené homilie jsou tedy jakousi katechezí křesťanského učení a života, ve které se mluví nejen o Bohu, ale i s Bohem. Snad je právě toto tajemstvím jeho velké komunikativní působivosti, protože vždy jde o lásku, o neustálé a nepřetržité patření na Boha."
"V předložených homiliích je prostým způsobem vyjádřena nadšená, překypující láska. Cesta ke svatosti, kterou nám nabízí mons. Escrivá de Balaguer, je založena na hluboké úctě k lidské svobodě. Zakladatel Opus Dei s oblibou cituje sv. Augustina, jenž tvrdí, že Bůh usoudil, že nejlepšími služebníky budou ti, kteří mu budou sloužit svobodně."