Número d'articles: 4

Intimitat i felicitat en el matrimoni

L'amor conjugal és un amor de lliurament en el qual el desig humà es dirigeix a la formació d'una comunió de persones. Nou editorial de la sèrie sobre l'amor humà.

Textos espirituals

Intimitat i lliurament en el matrimoni

L'acte conjugal és el llenguatge amb el qual els esposos es diuen mútuament: ‘jo t'estimo incondicionalment, fidelment, per sempre i amb tot el meu ésser'. Així s’explica en aquest editorial sobre l'amor humà.

Textos espirituals

El bé dels fills: la paternitat responsable (II)

En el primer article sobre paternitat responsable es va exposar que els homes col·laboren amb Déu en la concepció i educació dels fills. En aquesta segona part es reflexiona sobre el valor dels fills, acollits com un do absolut.

Textos espirituals

La paternitat responsable i el bé dels fills (I)

“Un fill no és sinó la síntesi de l'amor dels cònjuges entre si, units íntimament a l'amor de Déu, que crea l'ànima”. En la sèrie de textos sobre amor humà, s'aborda ara el do dels fills.

Textos espirituals