Número d'articles: 45

El Papa anuncia un sínode el 2018 sobre els joves, la fe i la vocació

El Papa Francesc, després de consultar les conferències episcopals, les esglésies orientals catòliques, i la Unió de Superiors Generals, tenint en compte els suggeriments de l'últim sínode i el consell ordinari dels bisbes, ha establert que l'octubre de 2018 es celebrarà un sínode amb el tema "Els joves, la fe i el discerniment vocacional”.

Del Papa

Any de la Fe

Col·lecció de documents, notícies i històries en ocasió de l'Any de la Fe, convocat per Benet XVI per aconseguir una "autèntica i renovada conversió al Senyor".

Últimes notícies

Transmetre la fe (2)

Donar exemple, dedicar temps, pregar... la transmissió de la fe als fills és una tasca que exigeix esforç. Segona part de l'article sobre la fe i la família.

Textos espirituals

Transmetre la fe (1)

En la pròpia família es forja el caràcter, la personalitat, els costums... i també s'aprèn a tractar Déu. Una tasca que cada dia resulta més necessària, com s'assenyala en aquest article.

Textos espirituals

Tema 1. L’existència de Déu

La dimensió religiosa caracteritza l’ésser humà. Purificades de la superstició, les expressions de la religiositat humana manifesten que hi ha un Déu creador.

Textos doctrinals

Tema 3. La fe sobrenatural

La virtut de la fe és una virtut sobrenatural que capacita l’home per assentir fermament tot el que Déu ha revelat.

Textos doctrinals

Tema 13. Crec en la comunió dels sants i la remissió dels pecats

L’Església és communio sanctorum: la comunitat de tots els qui han rebut la gràcia regeneradora de l’Esperit, per la qual són fills de Déu i germans de Jesucrist.

Textos doctrinals

Tema 14. Història de l’Església

L’Església continua i realitza en la història la missió de Crist, impulsada per l’Esperit Sant. En la història de l’Església hi ha un entrellaçament entre el que és diví i el que és humà.

Textos doctrinals

Tema 15. L’Església i l’Estat

La salvació que Crist ha realitzat, i consegüentment la missió de l’Església, es dirigeix a l’home en la seva integritat. Per tant, també es dirigeix a l’home com a persona que viu en societat.

Textos doctrinals

Tema 16. Crec en la resurrecció de la carn i la vida perdurable

Aquesta veritat afirma la plenitud d’immortalitat a la qual l’home està destinat. Per tant, és un record de la dignitat de la persona, especialment del seu cos.

Textos doctrinals