Número d'articles: 21

“Mai no estimaràs prou”

Els veritables obstacles que et separen de Crist ―la supèrbia, la sensualitat...―, se superen amb oració i penitencia. I resar i mortificar-se també és ocupar-se dels altres i oblidar-se d'un mateix. Si vius així, veuràs com et desapareixen la major part dels contratemps. (Via Crucis, Estació X. n. 4)

Textos diaris

“Déu no es cansa de les nostres infidelitats”

Ser petit: les grans audàcies són sempre dels nens. ―Qui demana... la lluna? ―Qui no s'atura en perills per tal d'aconseguir el seu desig? «Poseu-hi», en un nen «així», molta gràcia de Déu, el desig de fer la seva Voluntat (de Déu), molt amor a Jesús, tota la ciència humana que la seva capacitat li permeti d'adquirir... i tindreu re­tratat el caràcter dels apòstols d'ara, tal i com indubtablement Déu els vol. (Camí, 857)

Textos diaris

“No perdre mai el punt de mira sobrenatural”

Un remei contra aquestes inquietuds teves: tenir paciència, rectitud d'inten­ció, i mirar les coses amb perspectiva sobrena­tural. (Solc, 853)

Textos diaris

“Posa-ho tot en les mans de Déu”

A més de la seva gràcia abundosa i eficaç, el Senyor t'ha donat el cap, les mans, les facultats intel·lectuals, perquè facis fructificar els teus talents. Déu vol obrar miracles constants - ressuscitar morts, donar oïda als sords, vista als cecs, possibilitats de caminar als coixos...-, a través de la teva actuació professional santificada, convertida en holocaust agradable a Déu i útil a les ànimes. (Forja, 984)

Textos diaris

“La veritable humilitat porta... ¡a demanar perdó!”

Si mai caiguessis, fill, vés amb promptitud a la Confessió i a la direcció espiritual: ensenya la ferida!, perquè et curin a fons, et treguin totes les possibilitats d'infecció, encara que et faci mal com si es tractés d'una operació quirúrgica. (Forja, 192)

Textos diaris

“El perdó prové de la misericòrdia de Déu”

M'escrius que t'has arribat, per fi, al con­fessionari, i que has provat la humiliació d'haver d'obrir la claveguera ― així ho dius ― de la teva vida davant «un home». ― Quan arrencaràs aquesta vana estimació que sents de tu mateix? Llavors, aniràs a la confessió joiós de mostrar-te com ets, davant «aquell home» ungit ― un altre Crist, el mateix Crist! -, que et dóna l'absolució, el perdó de Déu. (Solc, 45)

Textos diaris

“Com vas de presència de Déu?”

Et falta vida interior: perquè no portes a l'oració les preocupacions dels teus i el proselitisme; perquè no t'esforces a veure-hi clar, a treure propòsits concrets i a complir-los; perquè no tens visió sobrenatural en l'estudi, en la feina, en les teves converses, en el teu tracte amb els altres... ― Com vas de presència de Déu, conseqüència i manifestació de la teva oració? (Solc, 447)

Textos diaris

“La religió és la major rebel·lia de l’home”

Avui, que l'ambient és ple de desobe­diència, de murmuració, de tripijoc, d'embolic, hem d'estimar més que mai l'obedièn­cia, la sinceritat, la lleialtat, la senzillesa: i tot, amb sentit sobrenatural, que ens farà més humans. (Forja, 530)

Textos diaris

“És curt el nostre temps per estimar”

Un fill de Déu no té por ni de la vida ni de la mort, perquè el fonament de la seva vida espiritual es el sentit de la filiació divina: Déu és el meu Pare, pensa, i és l'Autor de tot bé, és tota la Bondat. —Però, tu i jo actuem, de debò, com a fills de Déu? (Forja, 987)

Textos diaris

“Gens no refies de tu i tot de Déu”

Mai no t'havies sentit més absolutament lliure que ara, que la teva llibertat està teixida d'amor i de despreniment, de seguretat i d'inseguretat: perquè gens no refies de tu i tot de Déu. (Solc, 787)

Textos diaris