Organització de la prelatura
Mons. Mariano Fazio i Mons. Fernando Ocáriz.
Per a servir l'Església

Per a servir l'Església

La formació espiritual que ofereix l’Opus Dei complementa la labor que realitzen les esglésies locals. Les persones que s'incorporen a l’Opus Dei continuen sent fidels de la diòcesi a la qual pertanyen.