Missatge del prelat (19 de juny de 2020)

En la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, Mons. Ocáriz ens convida a demanar al Senyor un cor mans i humil, que sigui descans i consol per a moltes ànimes.

Opus Dei - Missatge del prelat (19 de juny de 2020)

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i els fills!

Avui, amb tota l’Església, contemplem especialment el Sagrat Cor de Jesús. Aquesta data és una ocasió per deixar-nos sorprendre novament per la meravella que Déu s’hagi volgut apropar als homes fins a arribar a ser un de nosaltres, amb un cor en tants sentits com el nostre. Per això, em ve al cap aquella consoladora invitació que ens dirigeix el Senyor: «Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que soc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs» (Mt 11, 29).

Jesús vol per a nosaltres, entre les anades i vingudes quotidianes, una autèntica pau, serenitat i descans. I ens mostra el camí: identificar-nos cada vegada més amb Ell, amb la humilitat i mansuetud del seu cor. Com escriu sant Josepmaria: «També a nosaltres el Senyor ens pot insinuar i ens insinua contínuament: exemplum dedi vobis, us he donat exemple d’humilitat. M’he convertit en servent, perquè vosaltres sapigueu, amb cor benigne i humil, servir tots els homes» (Amics de Déu, núm. 103).

Demanem al Senyor, en la nostra oració, que ens doni un cor com el seu. Això redundarà en el «descans de la nostra ànima» i de les persones que estan al nostre costat. També podem agrair tantes realitats de servei que hem vist en aquests últims mesos, moltes vegades al nostre entorn.

En la solemnitat que avui celebrem, potser recordem més sovint aquella jaculatòria que repetia sant Josepmaria: Cor Iesu sacratissimum et misericors, dona nobis pacem. Acudim a la seva misericòrdia per resar per la pau en les ànimes, a l’Església, al món, i per continuar demanant el final de la pandèmia, que encara comporta patiment a molts llocs. I ens acollim a la mediació materna de Santa Maria, Mare de misericòrdia i Reina de la pau.

Amb tot l’afecte us beneeix

el vostre Pare

Roma, 19 de juny de 2020