Missatge del prelat (10 de maig de 2018)

El prelat amb motiu del mes de maig, dedicat a la Mare de Déu, envia un missatge en el qual convida a acudir a la seva mediació tot pregant pels preveres.

Opus Dei - Missatge del prelat (10 de maig de 2018)

Hem començat aquest mes de maig, especialment dedicat a la Santíssima Mare de Déu, amb l’alegria i l’agraïment al Senyor per l’ordenació de 31 nous sacerdots de la Prelatura, el passat dia 5.

Acudim a la Mare de Déu, Mare dels sacerdots, per resar pels preveres del món sencer. Demanem que rebin i conservin el do del sacerdoci amb amor agraït, com fidels servidors de Déu i de les ànimes.

Santa Maria és també Mare de tots els creients. Precisament, el proper dia 21 celebrarem per primera vegada la festa litúrgica de Maria, Mare de l’Església, instituïda per decisió del Papa Francesc. Acollim-nos, sempre amb confiança renovada, a la mediació materna de Santa Maria.


Roma, 10 de maig de 2018