Llibre electrònic: "Maria, una vida al costat de Jesús"

En aquest llibre gratuït es narra la vida de la Mare de Déu en vint escenes a partir dels Evangelis i de la Tradició de l'Església. L'autor dels articles és en José Antonio Loarte.

Llibres electrònics
Opus Dei - Llibre electrònic: "Maria, una vida al costat de Jesús"