"Que sapiguem obrir l’ànima"

Tota pulchra es Maria, et macula origina­lis non est in te! ―ets tota formosa, Maria, i en tu no hi ha màcula original!, canta la litúrgia exultant. No hi ha en Ella ni la més petita ombra de falsia: ¡prego cada dia a la Nostra Mare que sapiguem obrir l'ànima en la direcció espiri­tual, perquè la llum de la gràcia il·lumini tota la nostra conducta! ―Maria ens obtindrà la valentia de la sinceri­tat, per tal que ens apropem més a la Trinitat Beatíssima, si així li ho demanem. (Solc, 339)

No m'abandonis, Senyor meu: no veus a quin abisme sense fons aniria a parar aquest pobre fill teu?

-Mare meva: sóc també fill teu. (Forja, 314)

Treu el cap moltes vegades a l'oratori, per dir-li a Jesús: ...m'abandono en els teus braços.

-Deixa als seus peus alló que tens: ¡les teves misèries!

-D'aquesta manera, a pesar de la turbamulta de coses que arrossegues darrera teu, no em per­dràs mai la pau. (Forja, 306)

Nunc coepi! ―ara començo!: és el crit de l'ànima enamorada que, a cada ins­tant, tant si ha estat fidel com si li ha mancat generositat, renova el seu desig de servir ―d'esti­mar!― amb lleialtat entera el nostre Déu. (Solc, 161)

Rebre missatges per correu electrònic

email