“Quants comerciants s'hauran fet sants?”

T'està ajudant molt ― em dius ― aquest pensament: des dels primers cristians, quants comerciants s'hauran fet sants? I vols demostrar que també ara resulta possi­ble... ― El Senyor no t'abandonarà en aquest afany. (Solc, 490)

L’objectiu únic de l’Opus Dei sempre ha estat aquest: contribuir que hi hagi enmig del món, enmig de les realitats i afanys seculars, homes i dones de totes les races i de totes les condicions socials, que procurin estimar i servir Déu i els altres homes en i a través del seu treball ordinari. (…)

Si es vol buscar alguna comparació, la manera més fàcil d’entendre l’Opus Dei és pensar en la vida dels primers cristians. Vivien profundament llur vocació cristiana; buscaven seriosament la perfecció a la qual estaven cridats pel fet, senzill i sublim, del Baptisme. No es distingien exteriorment dels altres ciutadans. Els socis de l’Opus Dei són persones corrents; fan un treball corrent; viuen enmig del món com el que són: ciutadans cristians que volen respondre complidament a les exigències de la seva fe. (Converses amb Mons. Escrivà de Balaguer, 10 i 24)

Rebre missatges per correu electrònic

email