"Maria, filla de Déu Pare"

Quanta vilesa en la meva conducta, i quanta infidelitat a la gràcia! - Mare meva, Refugi de pecadors, prega per mi; que mai més no destorbi l'obra de Déu en la meva ànima. (Forja, 178)

Mare nostra, la nostra Esperança!, ¡que segurs estem, ben agafats a Tu, encara que tot trontolli! (Forja, 474)

¡Com els agrada als homes que els re­cordin el parentiu amb personatges de la literatura, de la política, de la milícia, de l'Es­glésia!...

― Canta davant la Verge Immaculada, recor­dant-li:

Déu vos salve, Maria, filla de Déu Pare: Déu vos salve, Maria, Mare de Déu Fill: Déu vos salve, Maria, Esposa de Déu Esperit Sant... ¡Més que tu, només Déu! (Camí, 496)

Digues: Mare meva ― teva, perquè ets seu per molts títols ―, que el teu amor em lligui a la Creu del teu Fill: que no em man­qui la Fe, ni la valentia, ni l'audàcia, per complir la voluntat del nostre Jesús. (Camí, 497)