"Jesús es va quedar a l'Eucaristia per amor"

La freqüència amb què visitem el Se­nyor està en funció de dos factors: fe i cor; veure la veritat i estimar-la. (Solc, 818)

El cor! De tant en tant, sense poder evitar-ho, s'hi projecta una ombra de llum humana, un record barroer, trist, «de po­ble»...

―Acut de seguida al Sagrari, físicament o espi­ritualment: i tornaràs a la llum, a l'alegria, a la Vida. (Solc, 817)

Treu el cap moltes vegades a l'oratori, per dir-li a Jesús: ...m'abandono en els teus braços.

Deixa als seus peus allò que tens: ¡les teves misèries!

D'aquesta manera, a pesar de la torbamulta de coses que arrossegues darrera teu, no em per­dràs mai la pau. (Forja, 306)

Jesús es va quedar a l'Eucaristia per amor..., per tu.

S'hi va quedar, sabent com el rebrien els homes... i com el reps tu.

S'hi va quedar, perquè el mengis, perquè el visitis i li expliquis les teves coses i, tot tractant-lo en l'oració a prop del Sagrari i en la recepció del Sagrament, te n'enamoris més cada dia, i facis que d'altres ànimes moltes! segueixin igual camí. (Forja, 887)