“Ella ens obre el camí cap al Regne”

Fes més viu, més sobrenatural, el teu amor a la Mare de Déu. -No vagis a Santa Maria només per demanar. Vés-hi també a donar!: a donar-li afecte; a donar-li amor per al seu Fill diví; a manifestar-li aquesta estimació amb obres de servei en el tracte amb els altres, que també són fills seus. (Forja, 137)

Tornem novament a l’experiència de cada dia, al tracte amb les nostres mares a la terra. Per damunt de tot, ¿què volen, dels fills que són carn de la seva carn i sang de la seva sang? Llur il·lusió més gran és de tenir-los a prop. Quan els fills creixen i no és possible que continuïn al seu costat, n’esperen amb impaciència les notícies, els emociona tot el que els passa: des d’una lleugera malaltia fins als esdeveniments més importants.

Mireu: per a la nostra Mare Santa Maria mai no deixem d’ésser petits, ja que Ella ens obre el camí cap al Regne del Cel, que serà donat als qui es fan com nens (Cfr. Mt XIX, 14). De Nostra Senyora, no ens n’hem d’apartar mai. Com l’honorarem? Tractant-la, parlant-hi, manifestant-li el nostre afecte, ponderant en el nostre cor les escenes de la seva vida a la terra, tot explicant-li les nostres lluites, els nostres èxits i els nostres fracassos. (Amics de Déu, 289-290)

Rebre missatges per correu electrònic

email